Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
siedział naprzeciw mnie i liczył moje rzęsy
Reposted frompoppyseed poppyseed viaignorance ignorance
Nawet nie wiem czy wiesz 
Nasze życie to dym 
Ucieka nam między palcami
— Pidżama Porno
Reposted fromlovelybee lovelybee viadelikatnienie delikatnienie
Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
— Plagiat 199
Reposted fromnivea nivea viarevalie revalie
Reposted fromsowaaa sowaaa viaiblameyou iblameyou
Obezwładnij mnie czułością, paraliżuj uważnością. Proszę, oswój mnie. Chciej być blisko.
— Mela Kotulek
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viapsychora psychora
Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej 
Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś 
Że nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być tam mogłeś 
I choć nie wierzę, by mógł być ktoś bardziej otwarty 
Dla Ciebie niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz.
— Wojaczek, Prośba
Reposted frompiksele piksele viaiblameyou iblameyou
Sam Hessamian
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou vianegacja negacja
Po pierwszym pocałunku wiedziałam, że już nigdy nie chcę całować innych warg.
— Valerie ` V jak Vendetta`
Reposted fromarizonadream arizonadream viaiblameyou iblameyou
nieśmiały, zamknięty w sobie, z niskimi umiejętnościami nawiązywania kontaktów z ludźmi, bojący się ludzi i robienia czegoś przed innymi, lubiący być zostawiony samemu.
— Introwertyk
Reposted frompesymista pesymista viaiblameyou iblameyou
1569 4d44 550
6297 576d
Reposted fromsunlight sunlight
6088 a6ae
Reposted fromdembus dembus
4909 d34d
Reposted frompesy pesy viaczeresnie czeresnie
Reposted fromsowaaa sowaaa viaoll oll
*.*
Reposted frommajkey majkey viamadinsane madinsane
8258 62e1
Reposted frommarysia marysia viamadinsane madinsane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl